شعبه ۱ ساری

آدرس: مازندران – ساری – کمربندی غربی – جنب پمپ بنزین مفیدی
شماره تماس:  ۰۱۱ – ۳۳۳۹۸۸۵۲

حمیدرضاکلبادی شعبه ساری
مدیریت شعبه: حمید رضا کلبادی نژاد، موسس شعب ۱و۲ ساری ، مدیر شعبه ۲ و مدیرعامل شرکت هتل و رستوران های زنجیره ای اکبرجوجه
ساری

ساری2

ساری5

ساری7

شعبه خلیل شهر

سال تاسیس: ۱۳۷۳
آدرس: مازندران – بهشهر – خلیل شهر – روبروی کارخانه اکریلتاب یک
شماره تماس: ۰۱۱۳۴۶۴۸۰۰۰

اسماعیل کلبادی مدیر خلیل شهر
مدیریت شعبه: اسماعیل کلبادی نژاد ، فرزند علی اکبر کلبادی نژاد (بنیانگزار اکبرجوجه)